Barn & Kemikalier

 

Heja dig som börjat tänka i medvetna banor! Du gör den bästa investeringen någonsin för ditt barns framtid! Men varför är det viktigt att välja giftfria alternativ för ditt barn?

Barn är sårbara

Ditt lilla barn är sårbart och behöver din omsorg. Barnkroppen har helt andra förutsättningar att ta emot problematiska kemikalier än en vuxens. Precis just nu är det ett perfekt tillfälle att tänka till om ditt barns hemmiljö som ofta svämmar över av kemikalier du inte ens visste om att du hade inneboende. Forskarna pratar om att kemikalierna kan leda till hormonstörningar, inlärnings/koncentrationssvårigheter, fetma, diabetes, svårigheter att få barn och cancer. Nej tack säger vi till det, eller hur?

Men varför är barn mer sårbara än vuxna egentligen?

 • Barn andas snabbare och äter och dricker mer i förhållande till sin vikt jämfört med vuxna. När de utsätts för samma mängd främmande ämnen som en vuxen får de i sig mer i förhållande till sin vikt.
 • Barn och unga är känsligare för kemikalier än vuxna.
  Bland annat för att deras kroppar inte är färdigutvecklade, så som hjärnan
  njurar, lever, hormonsystemet och immunsystemet. Om skador uppstår under uppväxten kan det få livslånga konsekvenser.
 • Speciellt små barn stoppar gärna saker i munnen, biter och suger på dem. Dessa saker kan släppa ifrån sig skadliga kemikalier
 • Barn har ett annat beteendemönster än vuxna. Till exempel suger de ofta på händerna och är därmed mer utsatta för att få i sig giftigt damm och kemikalier som fastnat på händerna.
 • Barn har tunnare och mer ömtålig hud än vuxna. Därför är det lättare för främmande ämnen att ta sig in i kroppen.
 • Barn spenderar stor del av sin vakna tid på och nära golvet vilket gör att de är mer utsatta för kemikalier, eftersom de gärna samlas i damm.

  Gå gärna vidare till Checklistor –  där får du konkreta tips på hur du gör för att minska på kemikalierna i ditt barns närhet.