Vi chocksänker inga priser idag.
Darling Eco står för medveten konsumtion. Vi tänker inte uppmuntra till masshysterisk överkonsumtion. Vi värnar om våra producenters hantverk. Därför tar vi avstånd från Black Friday. Hos oss ska du handla det du verkligen behöver när du behöver det. Inte för att världen bestämt att du ska handla.

Kontaktuppgifter

Darling Eco
Hägerstensvägen 173, 12653 Hägersten
Tel: 0708-950909
E-post: info@darlingeco.se
Org.nr: 740527-4981